Litt historie

Helt siden starten i 2010 har Pil Media AS holdt til på historisk grunn.

Foruten selskapets fast ansatte medarbeidere har selskapet 8 fast tilknyttete freelancere. Når vi nå har flyttet fra Norges eldste sammenhengende husrekke som er på Nøstet har vi fått kontor på en av Bergens eldste adresser:


Bredsgården på Bryggen

Allerede i 1310 var Bredsgården omtalt. I dag fremstår den slik  den ble gjenoppført etter bybrannen

i 1702, og er i dag den best bevarte gården på Bryggen. Fra 1360 til 1754 var Bredsgården og de andre gårdene på Tyskebryggen knutepunktet for den hanseatiske handlesvirksomhet i Norge.

 

Baremeg.no flyttet virksomheten

sin til Pil Media AS 1. august 2014 og

ble selskapets avdeling for rådgivning

og kreasjon innen

CONTENT MARKETING

PIL MEDIA AS POSTBOKS 1105 SENTRUM • 5809 BERGEN

WWW.PILMEDIA.NO • PHONE: (+47) 918 15 727

MAIL: KONTAKT@PILMEDIA.NO

Kunnskapen om fristelser og hva hjertet begjærer er som den alltid har vært. Forskjellen er at  i dag får du både varene, tjenestene og det du selv ønsker servert digitalt.

PIL tellastory.no

Vi holder til i Bredsgården på Tyskebryggen